banner
banner
0

Nga đưa khách trước tiên lên ISS vào 2023

Tập đoàn vũ trụ Energia thông tin sẽ đưa du khách trước tiên đi bộ ngoài vũ trụ vào năm 2023. Kế hoạch ..

10 months ago
Comments Off on Nga đưa khách trước tiên lên ISS vào 2023
0

Bên trong vali của tiếp viên Việt

smartphone di động, máy tính bảng, y phục dự phòng luôn được sẵn sàng sẵn trong hành lý xách tay của ..

10 months ago
Comments Off on Bên trong vali của tiếp viên Việt

End of page