Monthly Archives: July 2021

Top 1 Lauriel VN || Hướng Dẫn Vô Hiệu Hóa Tulen #1 TikTok Lauriel

Top 1 Lauriel Việt Nam || Hướng Dẫn Vô Hiệu Hóa Tulen #1 TikTok Lauriel

Cách lên đồ theo tôi: phượng hoàng lệ xong rồi tới đôi dép tùy trận nhưng mà lên nhưng tôi khuyên nên lên dép hộ vệ 90% vì chiu 2 lau né sát thương phép…rồi còn đòn tiến công thường của mấy con chó ad, xong lên ngọc đại pháp …

Read More »