Bay thủy phi cơ trên vịnh Hạ Long

Blogger Đặng Thanh Tùng đã có hành trình trải nghiệm ngắm nhìn vịnh Hạ Long bằng thủy phi cơ.

See also  Chuyến đi khắp VN của gia đình ba thế hệ

About admin

Check Also

hướng dẫn sử dụng video tik Tok l vĩnh biệt nam ok. nhóm duy thường nhớ nam ok

hướng dẫn sử dụng video tik Tok l vĩnh biệt nam ok. nhóm duy thường nhớ nam ok

See also  Chuyến đi khắp VN của gia đình ba thế hệ