banner
banner

Đặc sản trứng 1.000 tuổi

Có nguồn gốc từ Trung Quốc, đặc sản này nhiều tên như trứng bắc thảo, bách nhật trứng, thiên niên bách nhật trứng…

0
Article Tags:
Article Categories:
Tin Tức du lịch
Likes:
0

Recent Posts

Related Posts


Popular Posts

Comments are closed.