du lãm khắp sông nước Cần Giờ

Du khách đi xuồng ba lá tham quan Đầm Dơi, ngồi ca nô tới khu căn cứ cách mệnh Rừng Sác xung quanh là rừng đước mát rượi.

About admin

Check Also

Trend Edit Tik Tok | 10 like có code hoặc hướng dẫn

Trend Edit Tik Tok | 10 like có code hoặc hướng dẫn

Tên bài hát : Việt Nam Tôi-Jack Ra video trễ vì bận học