Học Thổi Sáo | Hướng dẫn chơi sáo – 崔建国 | Một Lạy Này | Nhạc Tik Tok Đám Cưới Ma Trung Quốc崔建国 | Một Lạy Này | cui jianguo | Nhạc Tik Tok Đám Cưới Ma Trung Quốc | Sáo Dizi Vạn Phong
Link Bài Mẫu:
– Đăng ký theo dõi kênh:
– SĐT liên hệ mua sáo trúc : 0359148678
– Facebook Vạn Phong:
– Sáo trúc Vạn Phong:
– CLB sáo trúc Hải Phòng:

Cảm âm – Một bái này – Một lạy này

Đoạn 1
La la-son la-rê son-fa
La -son la đố đố mi -rề
Đô-Rề son son son fa-mi-rê-dô, rề fa son la
Rế rế-đô rế fa la-son
Rê đô rê fa fa la-son fa
Son la-đô-la-đô, rế-đô rế la-son fa
Son la-đố đồ-rề
Rề son-lá son-la rề son-fa
La la la mi rê rê-đồ
La-son la- đô rê-đô rê-fa, son rề la la-son
La la -son la-đố rề son-fa
La la la mi rê rê-đồ
La-son la đô-rê fa-đô-rê fa
Son la đô fa-rề
Đoạn 2
La la-son la-rê son-fa
La -son la đố đố mi -rề
Đô-Rề son son son fa-mi-rê-dô, rề fa son la
Rế rế-đô rế fa la-son
Rê đô rê fa fa la-son fa
Son la-đô-la-đô, rế-đô rế la-son fa
Son la-đố đồ-rề
Rề son-lá son-la rề son-fa
La la la mi rê rê-đồ
La-son la- đô rê-đô rê-fa, son rề la la-son
La la -son la-đố rề son-fa
La la la mi rê rê-đồ
La-son la đô-rê fa-đô-rê fa
Son la đô fa-rề
Đoạn 3
La son la rê
Son la la rê
Fa fa son la
Son la la son mi đồ rê
La son la rê
Son la la rê
Fa fa son la
Son la la son mi đồ rê

See also  HƯỚNG DẪN TẢI VÀ TẠO TÀI KHOẢN TIKTOK TRUNG QUỐC

Đoạn 4
La son la rê
Son la la rê
Fa fa son la
Son la la son mi đồ rê
La son la rê
Son la la rê
Fa fa son la
Son son son la đô, mi rê đô rê

#hocthoisao #motlaynay #tiktok #saodizi #saotruc #vanphong

About admin

Check Also

An Lâm Retreats Saigon River mở cửa đón khách

An Lâm Retreats Saigon River – điểm đến nghỉ dưỡng, trải nghiệm ẩm thực tọa …