Mùa thu nhuộm vàng núi rừng Tân Cương

quang quẻ Hà, du khách Việt, ghi lại cảnh rừng lá kim trên núi vùng Tân Cương chuyển màu vàng khi mùa thu mới chớm.

See also  ​Xu hướng trải nghiệm du lịch tại chỗ

About admin

Check Also

Hướng dẫn cài dặt tiktok trên máy tính

Hướng dẫn cài dặt tiktok trên máy tính

See also  ​Xu hướng trải nghiệm du lịch tại chỗ