0

Đặc sản trứng 1.000 tuổi

Có nguồn gốc từ Trung Quốc, đặc sản này nhiều tên như trứng bắc thảo, bách nhật trứng, thiên niên ..

8 months ago
Comments Off on Đặc sản trứng 1.000 tuổi

End of page