‘Sống ảo’ ở Đà Lạt

Lâm ĐồngNhiều nơi tới sao chép nhà cửa nổi tiếng ở Indonesia, thậm chí “nhái” cả Cầu Vàng ĐN, khiến người yêu Đà Lạt lo ngại.

Chiu1ebfc xu00edch u0111u tru00eanu00a0khu00f4ng u1edf u0110u00e0 Lu1ea1t,u00a0nu1eb1m trong mu1ed9t khu phu1ee9c hu1ee3p gu1ed3m quu00e1n cu00e0 phu00ea vu00e0 homestayu00a0gu1ea7n u0111u00e8o Tu00e0 Nung,u00a0thu hu00fat nhiu1ec1u bu1ea1n tru1ebb u0111u1ea7u tu01b0 trang phu1ee5c u0111u1ec3 chu1ee5p u1ea3nh.

Mu00f4 hu00ecnh nu00e0yu00a0u0111u01b0u1ee3c cho lu00e0 giu1ed1ng “xu00edch u0111u tu1eed thu1ea7n” Bali Swing (u1ea3nh sau)u00a0u1edf Indonesia.u00a0Ngu01b0u1eddi chu01a1i Bali Swing u0111u01b0u1ee3c thu1ea3 vu00e0o khu00f4ng trung tu1eeb nu01a1i ru1ea5t cao so vu1edbi phiu00ean bu1ea3n u1edf u0110u00e0 Lu1ea1t, bu00ean du01b0u1edbi lu00e0 thung lu0169ngu00a0cu00e2y nhiu1ec7t u0111u1edbi, u0111u1ed3ng lu00faa, lu00e0ng mu1ea1c, thu00e1c nu01b0u1edbc. u1ea2nh:u00a0yuki_hana96 u2013 Artem Beliaikin.”https://vnexpress.net/”>

Ngay cu1ea1nh xu00edch u0111u tru00ean khu00f4ng, tu1ed5 chim khu1ed5ng lu1ed3 hu01b0u1edbng nu00fai u0111u1ed3i cho khu00e1ch ngu1ed3i chu1ee5p u1ea3nhu00a0cu0169ng u0111u01b0u1ee3c thiu1ebft ku1ebf giu1ed1ng phiu00ean bu1ea3n u1edf Bali.u00a0Du00f9 cu00e1ch xa trung tu00e2m TP u0110u00e0 Lu1ea1t gu1ea7n 20 km, u0111iu1ec3m check-in nu00e0y vu1eabn cu00f3u00a0u0111u00f4ngu00a0giu1edbi tru1ebb u0111u1ebfn chu1ee5p hu00ecnh.u00a0u1ea2nh:u00a0khanhngoc_17u00a0u2013u00a0kurumiii4.”https://vnexpress.net/”>
Khu du lu1ecbch u1edf u0110u00e0 Lu1ea1t chia su1ebb tru00ean mu1ea1ng xu00e3 hu1ed9i ru1eb1ng hu1ecd u0111ang tu1eebng ngu00e0y thiu1ebft ku1ebf nu01a1i nu00e0y tru1edf thu00e0nh mu1ed9t nu01a1i u201cchuu1ea9n Baliu201d, bu1eb1ng viu1ec7c tu00e1i hiu1ec7n thu1eadt nhiu1ec1u khu vu1ef1c chu1ee5p u1ea3nh u201csu1ed1ng u1ea3ou201d giu1ed1ng u1edfu00a0Indonesia, nhu01b0 chiu1ebfc giu01b0u1eddng lu01b0u1edbi giu1eefa u0111u1ed3i. u1ea2nh:u00a0chuppi_du u2013 Svyatoslava Vladzimirska.”https://vnexpress.net/”>

Chiu1ebfc giu01b0u1eddng nu1eb1m tru00ean khu00f4ng nu00e0y u1edf u0110u00e0 Lu1ea1t thu1ef1c tu1ebf u0111u1eb7t cu1ed1 u0111u1ecbnh u1edf mu1eb7t u0111u1ea5t, khu00f4ng phu1ea3i xu00edch u0111u nhu01b0 u1edf Bali.

u201cChu1ee7 yu1ebfu hu1ecd bu1eaft chu01b0u1edbc u0111u1ec3 phu1ee5c vu1ee5 du khu00e1ch ‘ su1ed1ng u1ea3o’, sao cho cu00f3 khu00f4ng gian na nu00e1 nhu01b0 u1edf nu01b0u1edbc ngou00e0iu201d, mu1ed9t su1ed1 bu00ecnh luu1eadn tru00ean mu1ea1ng xu00e3 hu1ed9i nhu1eadn xu00e9t. u1ea2nh:u00a0htb.tram -u00a0Elizaveta Galitckaia.”https://vnexpress.net/”>

See also  7 thị trấn dưới nước hút khách du lịch

Khu00f4ng chu1ec9 cu00f3 “tiu1ec3u Bali”, khu du lu1ecbch nu00e0yu00a0cu00f2n xu00e2y mu1ed9t bu00e0n tay khu1ed5ng lu1ed3u00a0gu1ea7n giu1ed1ngu00a0cu00f4ng tru00ecnh u1edf vu01b0u1eddn hoa Sirao,u00a0thu00e0nh phu1ed1u00a0Cebu (Philippines).

“Cu00f3 nhu1eefng tour thiu1ebft ku1ebf riu00eang theo yu00eau cu1ea7u khu00e1ch, danh su00e1ch u0111iu1ec3m u0111u1ebfn hu1ecd chu1ecdn tou00e0nu00a0nu01a1i thu1ebf nu00e0y, do thu1ea5y ngu01b0u1eddi tu1eebng u0111i u0111u0103ng u1ea3nh u0111u1eb9p lung linh tru00ean mu1ea1ng”, hu01b0u1edbng du1eabn viu00ean du lu1ecbchu00a0Hou00e0ng Nguyu1ec5n chia su1ebb. u1ea2nh:u00a0iamlouis.ho -u00a0chasingjuliawild.”https://vnexpress.net/”>

Ngou00e0i ra, u0110u00e0 Lu1ea1t hiu1ec7n cu00f3 nhìu00a0mu00f4 hu00ecnh thu nhu1ecf cu1ee7a Cu1ea7u Vu00e0ng u0110u00e0 Nu1eb5ng vu1ed1n nu1ed5i tiu1ebfng thu1ebf giu1edbi, tu1ecda lu1ea1c u1edf xu00e3 Xuu00e2n Thu1ecd cu00e1ch trung tu00e2m thu00e0nh phu1ed1 khou1ea3ng 15 km. Du00f9 thu hu00fat khu00e1ch tham quan nhu01b0ng cu00e1c cu00f4ng tru00ecnh nu00e0y cu0169ng nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c nhiu1ec1u u00fd kiu1ebfn tru00e1i chiu1ec1u.

Nhu1eadn mu00ecnh lu00e0 mu1ed9t ngu01b0u1eddi yu00eau u0110u00e0 Lu1ea1t, nhu00e0 bu00e1o Lu00ea Minh Hu1ea1u00a0khu00f4ng muu1ed1n thu00e0nh phu1ed1 lu00e3ng mu1ea1n nu00e0yu00a0tru1edf thu00e0nh u00a0″tiu1ec7m tu1ea1p hu00f3a” gu1ed3m quu00e1 nhiu1ec1u su1ea3n phu1ea9m, nhu1ea5t lu00e0 su1ea3n phu1ea9m sao chu00e9p. Theo anh, tu1eeb lu00e2u, u0110u00e0 Lu1ea1t u0111u00e3 u0111u1ee7 hu1ea5p du1eabn du khu00e1ch thu1eadp phu01b0u01a1ng. Mu1ed9t khi u0111u1ee7 hu1ea5p du1eabn thu00ec khu00f4ng cu1ea7n thiu1ebft phu1ea3i du1ef1ng lu00ean nhu1eefng cu00f4ng tru00ecnh mang tu00ednh phong tru00e0o, khu00f4ng mang bu1ea3n su1eafc u0111u1ecba phu01b0u01a1ng nhu01b0 vu1eady. u1ea2nh:u00a0giang130120 – Hien Phung Thu.”https://vnexpress.net/”>

About admin

Check Also

ẨM THỰC HUẾ THÀNH NỘI GIỮA LÒNG SÀI GÒN | ĐẶC BIỆT CÁ DÌA UM CHUA CỰC NGON

ẨM THỰC HUẾ THÀNH NỘI GIỮA LÒNG SÀI GÒN | ĐẶC BIỆT CÁ DÌA UM CHUA CỰC NGON

ẨM THỰC HUẾ THÀNH NỘI GIỮA LÒNG SÀI GÒN | ĐẶC BIỆT CÁ DÌA UM …