Tag Archives: cá chuồn nướng

Ẩm Thực Chợ cồn Đà Nẵng

Ẩm Thực Chợ cồn Đà Nẵng

#bàtâmquảngnam #siêucay Chợ cồn Đà Nẵng Bà Tâm Quảng Nam rất thích làm vidéo cho các cháu xem!!! Hôm ni, Bà Tâm Quảng Nam sẽ làm Nia Cá Chuồng Nướng Siêu Cay Khủng Lồ Đại Bự, một đặc sản Biển Rạng Núi Thành Quảng Nam quê Bà nghe các cháu! …

Read More »