Tag Archives: hướng dẫn đăng ký tiktok shop

Tiktok Shop | Vận hành ngàn đơn

Tiktok Shop | Vận hành ngàn đơn

Tiktok Shop | Vận hành ngàn đơn Câu chuyện cách bán ngàn đơn đã khó, nhưng vận hành ngàn đơn còn khó hơn nhiều. Và đây là video đầu tiền mình hướng dẫn anh em vận hành shop ngàn đơn. Link mua máy thả tim tăng tương tác cho live …

Read More »

Đăng ký tiktok shop 2022 | cách đăng ký tiktok shop |Hướng dẫn đăng ký tiktok shop

Đăng ký tiktok shop 2022 | cách đăng ký tiktok shop |Hướng dẫn đăng ký tiktok shop

Đăng ký tiktok shop | cách đăng ký tiktok shop |Hướng dẫn đăng ký tiktok shop .Khi đáp ứng được những điều kiện liệt kê trên, người bán có thể bắt đầu đăng ký tiktok shop. Cách bước làm cụ thể như sau. Bước 1: Bạn vào link://seller-vn.tiktok.com/. Đây là …

Read More »

Cách lấy mã giảm giá cho tiktok Shop

Cách lấy mã giảm giá cho tiktok Shop

Để tăng tỷ lệ chuyển đổi cho live của bạn thì bạn cần phải có mã giảm giá và trong video này Nho sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký để lấy mã giảm giá cho tiktok Shop Cách lấy mã giảm giá cho tiktok Shop Link mua máy thả …

Read More »