Tag Archives: show ẩm thực

Ẩm Thực Kỳ Thú | Tập 41: Huỳnh Lập, Fung La đắng"lè lưỡi" với thử thách ăn trái Trúc thưởng gà

Ẩm Thực Kỳ Thú | Tập 41: Huỳnh Lập, Fung La đắng"lè lưỡi" với thử thách ăn trái Trúc thưởng gà

Ẩm Thực Kỳ Thú tập 41, MC Mạc Văn Khoa cùng 2 khách mời Huỳnh Lập và Fung La sẽ khám phá, trải nghiệm ẩm thực vùng đất An Giang. Xem full Ẩm Thực Kỳ Thú tại: #ẨmThựcKỳThú #ATKT #MạcVănKhoa #Huỳnh_Lập #Fung_La #Ẩm_Thực #An_Giang Ẩm Thực Kỳ Thú là một …

Read More »