Tag Archives: tgpsaigon.net

🔴Thánh Lễ Trực tuyến | 5:30 | THỨ HAI TUẦN 3 MÙA VỌNG | NGÀY 13-12-2021 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ SÀI GÒN

🔴Thánh Lễ Trực tuyến | 5:30 | THỨ HAI TUẦN 3 MÙA VỌNG | NGÀY 13-12-2021 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ SÀI GÒN

Thánh lễ trực tuyến ngày 13-12-2021 vào lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn: thứ Hai tuần 3 mùa Vọng, do Lm. Giuse Trần Hoàng Quân chủ sự. ➤ Link thánh lễ: #ThanhLeTrucTiep #tgpsg #ThánhLễTrựcTuyến #ThánhLễ #CôngGiáo 📍Kính mời quý vị cùng hiệp thông và đừng …

Read More »