Tag Archives: thơ nguyễn

THỬ THÁCH 24H SỐNG TRONG TỔ CHIM ?

THỬ THÁCH 24H SỐNG TRONG TỔ CHIM ?

Hello các em! Theo yêu cầu của rất nhiều quý khách thì hôm nay chị sẽ thực hiện thử thách 24h sống trong nhà tổ chim. Đây là căn nhà của anh Tiểu Bảo Bảo được làm ở trên cây y sì với cái tổ chim. Đây cũng là một …

Read More »